Mijn toegevoegde waarde ligt in het weer op gang brengen van vastgelopen projecten, van niet lekker werkende afdelingen, van niet optimaal functionerende mensen. Ik ben in staat om vertrouwen te geven en te winnen, waardoor veranderingen met stille maar sterke kracht worden doorgevoerd. Indien het rechtuit niet lukt, dan ga ik eromheen. Knopen ontwarren of doorhakken. Maar wel op het doel af.

Deze gedachte van juist niet op één manier blijven doordrukken, maar “naast” de mensen te gaan staan en hun inbreng en motivatie te gebruiken, maakt mijn inzet succesvol. Herkenbare toegevoegde waarde. Dus aan het einde constateren we: het werkt, het is allemaal weer simpel, de structuur en het doel is weer in beeld. Tijd voor mij om te gaan.